മഷിത്തണ്ട്

Thursday, October 25, 2007

കടപ്പാട്

മഷിത്തണ്ടു നിഘണ്ടുവിന് നന്ദിയും കടപ്പാടുമുള്ള
സുഹൃത്തുകളേയും സഹായികളേയും
പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു


അനില്‍ കെയന്‍ (Reconfigure )
അനില ജോജു
അനൂപ് സുരേന്ദ്രന്‍ (rbk)
ബിജോയ്​മോന്‍ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ (mazha)
ധനുഷ് ഗോപിനാഥ് (dhanno)
ജോജു ജോണ്‍ സി (YaSJ)
ജെസ്റ്റിന്‍ ഡേവിസ്
മനോജ് വി
മെല്‍വിന്‍ അന്റണി
മിനു ജോണ്‍
രഞ്ജിത് ജോണ്‍ (myDLD)
രവി
ശ്യാം പി എം

re-designed by ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

Wednesday, October 17, 2007

മലയാള തൊലിപുറം

മഷിത്തണ്ട് നിഘണ്ടുവിനൊരു മലയാളം skin രൂപകല്പന(design) ചെയ്യാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങള്‍ക്കു വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട്...

താഴെ കാണുന്ന English പദങ്ങള്‍ക്കു തതുല്യമായ മലയാളപദം നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമെങ്കില്‍ comment ആയി ഞങ്ങളെ എഴുതിയറിയിക്കുമല്ലോ?

നന്ദി.

Please refer Mashithantu Nighantu for scenario.

1. Malayalam Malayalam English, English Malayalam

2. Font | Blog

3. Manglish Keyboard | Help

4. [Find Meaning], [Count]

5. Home | Configure font | beta | Help

6. Suggestions

7. About | Credits | Contact Us

8. Completed , Total Words

9. [Preview], [Post Comment], [Show Comments], [ Show Next Comment >>]

10. Total Visitors: Your Visits: , Google Hits:,
Usage: Matching: Meaning: Counting:

11. Malayalam skin